11.06.2011 - fir. akcia Rozmarín - Stredoslovenské kameňolomy Žilina s.r.o.